El paper del fisioterapeuta a l’empresa pot ser important per combatre l’absentisme laboral d’origen físic?

Què ens diu l’experiència com a fisioterapeutes?

Fisioteràpia a les empreses per disminuir l'absentisme laboral

Són moltes les persones que, diàriament, venen a les sessions de fisioteràpia. La feina, l’estrès, la conciliació familiar, entre d’altres, són factors que afavoreixen l’aparició de problemes. La jornada laboral es fa més dificultosa si hi ha algun problema o lesió. El dolor físic, la por a no estar al 100% de les seves capacitats al lloc de treball o la preocupació per la pèrdua de la feina vinculada a les baixes, provoca que la persona senti un gran malestar.

Amb les dades extretes de la meva pròpia experiència com a fisioterapeuta i després de valora diferents estudis d’absentisme laboral, he arribat a la conclusió de que la fisioteràpia podria ser de gran ajut per prevenir lesions físiques en l’àmbit laboral.

Formar, assessorar i tractar -sempre des del punt de vista preventiu- és la clau per millorar la salut del treballador en el seu entorn laboral. Actuar en aquesta línia permetria aconseguir dos objectius fonamentals. Per una banda, millorar la salut física del treballador i fomentar empreses saludables. I, per l’altra banda, intentar disminuir els processos de les IT (incapacitat temporal) de curta durada, causades per patologies neuro-múscul-esquelètiques en les contingències comunes, disminuint els costos de l’absentisme laboral a les empreses i per tant les baixes laborals.

Què ens diuen els estudis?

Estudis sobre l'absentisme laboral d'origen físic

Es relaciona l’absentisme laboral amb la recuperació econòmica. Els experts diuen que som en “un canvi de cicle al de la crisis”. Així doncs, és important esmentar que l’absentisme laboral ha pujat considerablement en forma i números respecte el 2009.

El 2017, Asepeyo va publicar Estudio de absentismo, contingencias comunes ejercicio 2016on confirmava un augment del 9,31% de l’absentisme per contingència comú respecte el 2015, que també ja havia augmentat respecte l’any anterior, augmentant així el número de casos de IT (incapacitats temporals) de menys de 16 dies.

Podem dir que l’any 2016 el 22,23% dels treballadors van cursar baixes por contingències comunes, i d’aquestes, el 67% van ser per IT (incapacitats temporals) de curta durada. D’aquest 22,23%, el 30% va ser per causes neuro-múscul-esquelètiques i van ser la segona causa de les  incapacitats temporals a les empreses, fet que va provoca importants costos generals.

Pel que fa a la incidència de les contingències comunes per sectors, es va produir un increment de casos a nivell general, amb especial incidència en les activitats administratives i de serveis auxiliars, en l’automoció, la indústria manufacturera i la construcció. Les dones van fer un 5% més de baixes que els homes i les baixes van augmentar en un 15,4% en la franja d’edat dels 23 als 30 anys. El dilluns és, segons l’estudi, el dia amb més freqüència d’absències o d’inici de processos d’absentisme.

Segons un article publicat a Expansión(juny del 2017), el cost total de l’absentisme per incapacitat temporal o contingències comunes, va augmentar al 2017 un 10,91% i va suposar un cost de quasi 68.500 milions d’euros a tot l’Estat espanyol, segons el VI informe Adecco sobre absentisme.

Randstad Research elabora cada tres mesos un informe que analitza l’absentisme laboral i la seva magnitud al mercat laboral espanyol. Aquest es fa a partir de les dades oficials de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Segons aquest informe, a Catalunya, l’absentisme laboral justificat amb baixa mèdica suposa un cost anual de 6.774,3 milions d’euros i l’absentisme no justificat per baixa mèdica suposa un cost de 3.181,9 milions d’euros. El total d’absentisme no justificat per baixa mèdica se situa a Catalunya per sobre de la mitjana estatal.

A l’article del 19 de febrer del 2018, publicat pel canal de noticies català 3/24, podem comprovar que en els últims 4 anys el nivell d’absentisme laboral ha pujat fins a tenir una incidència de 31 casos per cada 1.000 treballadors. Aquest mateix article explica que patronal i sindicats van negociar els salaris, però que els empresaris van demanar incloure a les negociacions la gestió de l’absentisme laboral.  En canvi, els sindicats posen de manifest la relació de l’absentisme amb la recuperació econòmica i l’augment de les exigències dels llocs de treball.

 

Dolor al lloc de treball

Conclusió

Són molts els estudis orientats a l’absentisme laboral. Però totes les entitats o empreses responsables d’aquests estudis creuen en la importància de promoure polítiques de conciliació familiar a l’empresa, la fomentació del bon ambient, l’empowermentdel treballador i la promoció de la salut a la feina. Consideren que són accions importants per intentar disminuir el nivell d’absentisme laboral.

Segons Adecco, desenvolupar incentius per tal que des de les empreses s’implementin programes de promoció de la salut i de prevenció de trastorns múscul-esquelètics o establir programes assistencials específics són una de les claus per canviar la dinàmica.

La fisioteràpia és una professió sanitària on el professional tracta, assessora i forma el pacient amb l’objectiu de solucionar o evitar l’evolució o aparició dels problemes físics que pateix o pot patir. Com a professionals, algunes de les nostres principals funcions són la promoció de la salut i la prevenció de lesions. Així doncs, utilitzar les diferents opcions de serveis de fisioteràpia a l’empresa com les formacions, els exercicis terapèutics preventius, els tractaments directes de fisioteràpia o algun altre, amb l’objectiu de promocionar la salut física i prevenir o solucionar els problemes físics, podria ser una possible solució per millorar els nivells d’absentisme l’aboral d’origen físic i els costos derivats d’aquests problemes.

 

Rosa Garcia Maldonado
Fisioterapeuta i gerent de FIPE

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *