19 juny, 2018

QUÈ ÉS FIPE?

Des de la Fisioteràpia en col·laboració amb altres professionals de la salut, el benestar i l’esport, volem ajudar en el procés de l’empresa saludable i afavorir el compromís i la Responsabilitat Social envers els seus treballadors  i treballadores. Però a més a més, busquem disminuir els costos a les empreses, derivats de l’absentisme laboral i de la baixada de la productivitat, conseqüència dels problemes físics i emocionals.

Utilitzem diferents serveis de fisioteràpia a l’empresa, per disminuir o millorar els problemes físics dels treballadors i treballadores, com cervicàlgies o migranyes, lumbàlgies, dolors musculars, problemes articulars, sobrecàrregues, lesions lligamentoses o tendinitis, i tota mena de problemes que afecten el sistema neuromusculoesquelètic de les persones. També ho combinem amb diferents disciplines, per tal d’acompanyar a les empreses en processos que tenen a veure amb la regulació d’emocions de les persones treballadores, problemes d’adaptació, conflictes, problemes de comunicació, autolideratge entre d’altres, per millorar les relacions internes i dels equips.

Volem contribuir a la recuperació de la salut i el benestar del treballador o la treballadora, i que millori la motivació, el compromís amb la seva empresa i el clima laboral en general. I a més, volem contribuir també a disminuir la despesa derivada de l’absentisme d’origen físic i emocional a l’empresa millorant les relacions.

“El treball més productiu és el que surt d’una persona contenta”

BUEN CLIMA LABORAL. MENOS ABSENTISMO LABORAL. MEJOR PRODUCTIVIDAD Y MÁS COMPROMISO DEL TRABAJADOR CON LA EMPRESA

Per a què fisioteràpia per a les empreses?

A les sessions de fisioteràpia, diàriament, acudeixen persones amb problemes físics que afecten el seu dia a dia, incloent-hi la jornada laboral. Manifesten el seu malestar, atès que no es veuen capacitats ni capacitades al 100% per realitzar amb efectivitat la seva activitat laboral a causa de les molèsties físiques, i expliquen que algunes vegades han de cursar baixa. Aquest fet fa que, quan ens ho transmeten, les persones treballadores sentin certa ansietat, estrèsinsegurida o preocupació per la seva estabilitat laboral.

Així que un dia ens vàrem decidir a indagar sobre la problemàtica de la salut física dels treballadors, sigui per causes laborals o no, però que dificulten la jornada. Vam descobrir gràcies als estudis existents, que efectivament, del 30% al 33% de les patologies prevalents a Contingències Comunes, és a dir, no laborals, són d’origen musuculoesquelètic, i són la segona causa de les IT (incapacitats temporals) a les empreses.

Aquest fet, ja és prou important per a nosaltres, atès que, actualment, els fisioterapeutes tenim un paper molt important en la prevenció i el tractament dels problemes neuromusculoesquelètics de les persones. Però a més, com a professionals, creiem que és crucial abordar la problemàtica des del Coaching Teleològic combinat amb altres disciplines perquè les persones que treballen en una organització treballin en equilibri.

Així doncs, a més, tenint en compte que cada cop hi ha més empreses socialment compromeses amb les persones treballadores i que tenen ganes d’avançar cap a l’empresa saludable, considerem rellevant utilitzar la fisioteràpia i combinar-la amb més disciplines per intentar millorar en tots aquests aspectes i ajudar tant les empreses com a treballadors i treballadores.

I a més, tenim una interessant xarxa de professionals de la salut i el benestar per poder oferir una bona formació en salut integral.