LA SALUT DE LA TEVA EMPRESA

EL NOSTRE OBJECTIU

A FIPE promovem la salut física i mental a l'entorn de treball.

Un treballador feliç repercuteix positivament i de manera directa en els resultats de l'empresa. Fisioteràpia per a l'empresa contribuirà en a millora de la producció global ja que el treballador estarà més motivat, compromès i serà més efectiu en el seu lloc de treball. Com a conseqüència, t'ajudarem a prevenir i reduir l'absentisme laboral d'orígen físic i a millorar l'ambient entre els treballadors.

Les sessions es duen a terme a les instal·lacions de la mateixa empresa per tal de facilitar l'accessibilitat als treballadors.

La teva empresa disposa d'un Director de felicitat? Nosaltres volem acompanyar-vos en el camí cap a la felicitat en el lloc de treball!

 

ELS BENEFICIS

En què i com pot ajudar-te la práctica de la fisiteràpia a l’empresa?

Go to POTENCIAR L’EMPRESA SALUDABLE

POTENCIAR L’EMPRESA SALUDABLE

Tant si la vostra empresa està certificada com una empresa saludable com si no, els tractaments de fisioteràpia, les formacions i els assessoraments, ajudaran a promocionar la salut dels vostres treballadors.

Go to REDUIR I PREVENIR L’ABSENTISME LABORAL

REDUIR I PREVENIR L’ABSENTISME LABORAL

Si el treballador té bona salut, es trobarà millor per dur a terme la seva tasca. L’empresa podrà reduir o prevenir la baixa laboral, ajudant el treballador a fer front el problema múscul esquelètic.

Go to MILLORAR L’AMBIENT LABORAL

MILLORAR L’AMBIENT LABORAL

Si el treballador es troba bé a la feina, estarà més motivat i feliç. Millorarà l’ambient de treball, afavorint les relacions entre treballadors i els seus superiors. Els empleats agrairan el compromís de l’empresari cap a ells.

Go to TREBALLADORS SANS, EMPRESES SALUDABLES

TREBALLADORS SANS, EMPRESES SALUDABLES

L’aplicació de tècniques de massatge, estiraments, mobilitzacions o corrents, contribuïm a la millora de l’estat físic i del benestar de l’empleat. Així els treballadors disminuiran l’estrès i milloraran la seva salut.

METODOLOGIA DE TREBALL

Com portem a terme la implantació d’una sessió de fisioteràpia a l’empresa?

HO DEFINIM TOT CONJUNTAMENT

ENS DESPALCEM FINS A LA VOSTRA L’EMPRESA

EL FISIOTERAPEUTA PORTA EL NECESSARI

REGISTRES, TALLERS I MEMÒRIES

Actualitat