19 juny, 2018

FISIO

Somos un equipo de fisioterapeutas en colaboración con otros profesionales de la salud, que queremos ayudar en el proceso de la empresa saludable, y favorecer el compromiso y la responsabilidad social de estas hacia sus trabajadores. Pero además, buscamos disminuir los costes a las empresas, derivados del absentismo laboral y de la bajada de la productividad, consecuencia de los problemas físicos.

Utilizamos diferentes servicios de fisioterapia en la empresa, para disminuir y/o mejorar los problemas físicos de los trabajadores, como cervicàlgias o migrañas, lumbalgias, dolores musculares, problemas articulares, sobrecargas, lesiones ligamentosas o tendinitis, y todo tipo de problemas que afectan al sistema neuromusculoesquelético del trabajador.

Así queremos contribuir en la recuperación de la salud del trabajador, haciendo que mejore su motivación, el compromiso de este con su empresa y el clima laboral general. Y además, queremos disminuir el gasto derivado del absentismo de origen físico a la empresa.

“El trabajo más productivo es el que sale de una persona contenta”

BUEN CLIMA LABORAL. MENOS ABSENTISMO LABORAL. MEJOR PRODUCTIVIDAD Y MÁS COMPROMISO DEL TRABAJADOR CON LA EMPRESA

¿Por qué fisioterápia para las empresas?

A les sessions de fisioteràpia tenim persones que pateixen problemes físics que afectat el seu dia a dia incloent la seva jornada laboral. Els pacients manifesten el seu malestar, donat que no es veuen capacitats al 100% per realitzar les seves activitats laborals degut a les molèsties físiques, y expliquen que en algunes ocasions han de cursar baixa. Aquest fet fa que els treballadors sentin certa angoixa o preocupació de cara a l’estabilitat del seu lloc de treball.

Doncs bé, un dia nosaltres, ens vàrem decidir a indagar en la problemàtica de la salut física dels treballadors. Problemàtiques físiques tant si són d’origen laboral com si no, però que dificulten la jornada a la persona. Hem pogut descobrir gràcies als estudis existents, que efectivament, del 30 al 33% de les patologies prevalents en Contingències Comunes, és a dir, les no laborals, són d’origen múscul-esquelètic i que aquestes són la segona causa de les IT (incapacitats temporals a les empreses).

Aquest fet ja és prou important per nosaltres doncs, en l’actualitat, els fisioterapeutes tenim un paper molt important pel que fa a la prevenció i tractament dels problemes neuro-múscul-esquelètics com a professionals sanitaris.

Així doncs, si a més a més, tenim en compte que cada vegada hi ha més empreses socialment compromeses amb els seus treballadors i amb ganes d’avançar cap a l’empresa saludable, considerem importat utilitzar la figura del fisioterapeuta per intentar millorar en tots els aspectes i ajudar tant a les diferents empreses com als seus treballadors.

I a més a més, utilitzem una xarxa de professionals de la salut interessant per treballar la salut integral.